Nieuws

Wellicht zijn de hierna volgende nieuwsberichten uw aandacht waard!

04/05/2021 : Schriftelijke lente/voorjaarsveiling Filatelistenvereniging "IJssel- & Lekstreek" 2021

De Filatelistenvereniging "IJssel- & Lekstreek" organiseert een schriftelijke lente/voorjaarsveiling.

Het voorwoord, de kavellijst en de biedlijst van deze veiling kunt u vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

04/05/2021 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van mei 2021

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van mei 2021 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

04/05/2021 : FilaVlog Aflevering 11 - New York en de verzamelaar van het Witte Huis

Nu alle postzegelverzamelaars aan huis gekluisterd zijn, komen wij nogmaals met onze postzegels bij jullie thuis!

Deze is te bekijken op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8Gkz_t2YilY.

27/04/2021 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van april 2021

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van april 2021 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

27/04/2021 : De evenementen- en beurzenkalender (april 2021)

De evenementen- en beurzenkalender van april 2021 is inmiddels door de KNBF uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

27/04/2021 : Uitgave nr. 132 van de KNBF Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr. 132 van de KNBF is inmiddels uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

09/04/2021 : Paalhuisje april 2021

De digitale versie van Het Paalhuis van april 2021 is inmiddels verschenen.

U kunt deze digitale uitgave vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

11/03/2021 : Artikel 'Digitale Filatelie' op de website van "Op Hoop van Zegels"

De heer Ton Diets (secretaris OHvZ Haarlem) laat ons het volgende weten:

Beste postzegel collega’s van Statuut 80 uit Amsterdam,

Vandaag bestaat de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels 110 jaar. Dat vieren we met een nieuw stuk op onze website: over Digitale Filatelie: https://ohvz.nl/digitale-filatelie/. Dat stuk willen we graag breed delen en we zouden het op prijs stellen als het ook onder de filatelisten van jullie vereniging kan worden verspreid (en/of op de website vermeld).

Het stuk is 'bijvangst' van het werk van de digitaliseringscommissie van de KNBF die op dit moment druk bezig is om voorstellen voor te bereiden aan de Bond over de digitaliseringsstrategie. Ook om die reden worden suggesties en commentaar op prijs gesteld: secretaris@ohvz.nl.

Hartelijke groet en veel plezier met het lezen van dit stuk!

Ton Dietz (secretaris OHvZ Haarlem)

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap